Triky a podfuky

Prodej předělaných klimatizacíTC_klimacka.jpg

Vnější kondenzační jednotka je levná, proto ji někteří výrobci předělávají na tepelná čerpadla. Jsou ale konstruovány především na chlazení a proto nemají potřebné technické parametry. Mají malé rozteče lamel, které často zamrzají, malou teplosměnnou plochu, nemají scroll kompresor atd.

Jak je poznáte?

Vzadu do strany ohnutý výparník, malá rozteč lamel cca 1mm, bíle lakovaný plech, kompresor nebývá scroll.

Poddimenzování předražených TČ

Někteří dodavatelé dimenzují tepelné čerpadlo na 60 – 70% potřebného výkonu. V porovnání s ostatními nabídkami pak mohou být levnější. Bod bivalence se pohybuje těsně kolem 0°C. Bivalentní zdroj pracuje příliš často a úspory jsou malé.

Klamavé značení

Když má například model XY 18 výkon 10 kW.

Topný faktor

Důležitý je reálný sezónní topný faktor, nikoliv jednotlivá hodnota naměřená jednou, někdy na jaře.
Plně důvěřovat můžete pouze hodnotám ověřeným nezávislým testem nebo nezávislou zkušebnou.