Rozšířené omyly

Vzduchové čerpadlo má nižší životnost

Vzduchové čerpadlo má stejnou životnost jako zemní. Pro životnost tepelného čerpadla je důležitá kvalita vývoje, výroby a použitých komponentů. Použitá technologie (kompresor atd.) je shodná. Při správném navržení topného systému vzduchové čerpadlo nezapíná častěji než zemní. Profesionálně navržená vzduchová tepelná čerpadla mají stejnou životnost jako zemní.

V zemi je pořád teploteplo_zem.jpg

Zemním tepelným čerpadlem odebíráme sluneční energii akumulovanou během léta. Teplota ve vrtu nebo plošném kolektoru se během topné sezóny snižuje a snižuje. Velmi zjednodušeně se dá říci, že první polovinu topné sezóny je úspornější zemní čerpadlo, druhou polovinu pak vzduchové. Průměrná teplota vzduchu v topné sezóně je cca +3°C.

Vzduchové čerpadlo je hlučné

Kvalitní čerpadlo vzduch – voda je velmi tiché. Nedejte na tabulkovou hodnotu a zajeďte si jich několik poslechnout.

Nejlepší je zemní čerpadlo

Pokud máte svojí vlastní vrtnou soupravu nebo si sami svépomocí zajistíte plošný kolektor tak často ano. Jinak se Vám zvýšené náklady na zemní čerpadlo proti vzduchovému nikdy nevrátí a vzduchové čerpadlo je výhodnější. Pořizovací cena vzduchového čerpadla je nižší a návratnost investic rychlejší. Nejrychleji rostou prodeje vzduchových tepelných čerpadel.

Další nepříjemností je postupné nakypření půdy kolem kolektoru zamrzáním a rozmrzáním ledu. S tím souvisí klesající účinnost zemních čerpadel.

V létě musí zemní kolektor regenerovat. Tzn., že není vhodné používat zemní čerpadlo k ohřevu bazénu a teplé vody v létě.

Tepelné čerpadlo je drahé

Ceny tepelných čerpadel klesly na přijatelnou úroveň. Na provozních nákladech se cena brzy vrátí a tepelné čerpadlo Vám ušetří spoustu peněz. V novostavbách by mělo být tepelné čerpadlo standardem, neboť pořizovací cena tepelného čerpadla proti plynovému kondenzačnímu kotli včetně komína, přípojky atd. je podobná.

Plynulá inverterová regulace je úsporná

V současné době je vhodnější dvoustupňová regulace zapnuto – vypnuto.

  • životnost tepelného čerpadla musí být podstatně nižší pokud čerpadlo pracuje i při nižší potřebě celý den trvale na minimální výkon než když pracuje na optimální výkon např. pouze 2 až 3 hodiny denně
     
  • pokud tepelné čerpadlo pracuje trvale celý den na minimální výkon, má podstatně vyšší spotřebu elektrické energie (frekvenčního měniče, trvalý provoz ventilátorů, oběhových čerpadel a i kompresoru na minimální výkon) než když pracuje na optimální výkon např. pouze 2 až 3 hodiny denně (ventilátory, oběhová čerpadla i kompresor pracují pouze tuto dobu)


Přímý odpar (měděné kolektory) jsou nová a výhodná technolgie

Tento způsob se ještě v malé míře používá ve Francii a v Rakousku, ale i tam prodej stále klesá.

Hlavní nevýhody jsou:

  • Obtížný návrat oleje do kompresoru a tím pádem problémy s životností.
  • Chladivo a olej je v zemi v zahradě a při poškození kontaminují celou zahradu.
  • Teplo odebíráte na malé ploše, kterou vymrazíte a kde později rostou jen kopřivy.